wrapper

Стрічка новин

Has no content to show!

21 КВIТНЯ 2017 року

Круглий стіл

Бунду- 120 рокiв. Погляд iз сьогодення

 

Iнститут полiтичних i етнонацiональних дослiджень

iменi І.Ф. Кураса НАН України

Iнститут всесвiтньо1 icтopiї НАН України

Єврейський Форум України

 

 

21 КВIТНЯ 2017 року у Києві в Iнституті полiтичних i етнонацiональних дослiджень iменi І.Ф. Кураса НАН України пройде Круглий стіл,

на якому буде обговорюватися тема: «Бунду — 120 років. Погляд із сьогодення»

Органiзацiйний комiтет


            Голови:


Рафальський О.О. — директор Iнститут полiтичних i етнонацiональних дослiджень iменi I.Ф. Кураса НАН України

Монастирський А.І. — Президент Єврейського Форуму України


            Члени оргкомiтету:


Кудряченко A.I. — директор Iнституту всесвiтньої icтopiї НАН України


Солдатенко В.Ф. — доктор iсторичних наук, професор, член­кореспондент НАН України, головний науковий спiвробiтник Iнституту полiтичних i етнонацiональних дослiджень iменi I.Ф. Кураса НАН

України.


Гусев В.І.— доктор iсторичних наук, професор Київського славістичного університету.


Найман О.Я. — кандидат полiтичних наук, головний вчений секретар Академiї icтopiї та культури евреїв iменi Ш. Дубного.


Левiтас Ф.Л. — доктор iсторичних наук, професор, завiдувач кафедри методики викладання icтopiї Iнституту пiслядипломної педагогiчної освіти.

Журба М.А. — доктор iсторичних наук, професор, завiдувач кафедри icтopiї та археологiї слов'ян Київського нацiонального педагогiчного унiверситету iменi М.П. Драгоманова.


Пiляєв І.С. — доктор полiтичних наук, професор, радник Голови партiї соціалістів.


Доценко В. О. — доктор iсторичних наук, професор кафедри теорiї та icтopiї держави i права Нацiонального унiверситету Державної фiскальної служби України.

Чуйков В.В. — координатор пректів Єврейського фонду України.

 

Робота Круглого столу за напрямами: 

 

Створення Бунду та йога дiяльнiсть в Росiйськiй iмпepії (кiн. XIX — поч. ХХ ст.).


Бунд i Українська нацiонально-демократична революцiя ( 191 7-1921 рр.).


Бунд в 20-30-тi роки ХХ ст., у Другiй свiтовiй вiйнi i пiслявоєнний період

Вiдкриття Круглого столу

Рафальський Олег — Директор Iнститут полiтичних i етнонацiональних дослiджень iменi I.Ф. Кураса НАН Україiни

МонастирсМонастирський Аркадiй — Президент Єврейського Форуму України 

Вiтальнi слова


Друкер Гали Бар-Ам — 
Тель-Авiвський i Єврейський унiверситети

Гутвайн Данi — Хайфський унiверситет


Товбiнер Еран — 
автор фiльму «Бундисти» про бундистiв в Iзpaїлi

Клайн Белла — редактор газети «Лебенс фрагн»


Аванесян Ашот —
Голова Ради нацiональних спiльнот України


Виступи учасникiв Круглого столу


Солдатенко Валерiй — 
доктор iсторичних наук, професор, член­кореспондент НАН України — Бунд i росiйська соцiал-демократiя в перше десятирiччя (1894-1903 рр.)


Гусєв Вiктор — доктор iсторичних наук, професор — Icmopiя Бунду с позицiй сьогодення


Доценко Вiктор — 
доктор iсторичних наук, професор — Стосунки Бунду с сiонiстськими громадськими об'еднаннями (1900- 1920 рр.) 

Левiтас Фелiкс — доктор iсторичних наук, професорБунд i Український нацiональний рух

Журба Михайло — доктор iсторичних наук, професор — lдейна спадщина Бунду та ефемериди кoмyніcтuчнoї громадськостi України (20-тi — початок 30-х рр. ХХ ст.)


Погребiнська lрина — 
кандидат iсторичних наукБунд i культурно-нацiональна автономiя


Кержнер Анатолiй — Бунд i iдиш


Найман Олександр — 
кандидат полiтичних наукБунд проти погромiв


Кальницький Михайло — Київськi адреси Бунду


Азiзян Самвел — 
Бунд i Дашнакцутюн


Шарафанов Олександр — Бунд i марiйський нацiональний рух (1900-1925 рр.). Спроба порівняльного аналізу


Пiляєв Iгор — 
доктор iсторичних наук, професор — Соцiал-демократiя i нацiональне питання в кoнтeкcтi iсторії Центрально-Схiдної Європи


Заремба Олександр — 
кандидат iсторичних наук Бунд i лiва еврейська думка Франції (1967-2017 рр.)

Липецький Михайло — Есперанто i еврейськi полiтичнi та громадськi органiзації


Кись Зорян, Дзундза Ростислав — Єврейськi coцiaлicтu i сексуальна революцiя у Радянському Союзі

 

                                                         Адреса проведения Круглого столу

                                                            Київ, вул. Генерала Алмазова, 8,

                                                                 II поверх, конференц-зал (ауд. 202)

 

Прокоментувати:

Поділись посиланням на цей сайт!

Про нас

Всеукраїнська єврейська рада була створена в 1988 році. За роки існування ради було засновано шість фондів та  чотири виставки. Встановлено три пам'ятники та сім меморіальних дошок. Випущені поштові конверти та марки. Видано декілька десятків книг та видається газета "Єврейські вісті"

(044) 286-39-61

Асоціації

Зустрічі з ветеранами — кожного другого вівторка.
 Зустрічі проводяться кожної останньої п’ятниці ...
Template Settings

Color

For each color, the params below will give default values
Blue Green Red Radian
Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family