Версія для друку

Suslenskyi Oleksandr
ТНЕ RIGHTEOUS OF BABYN YAR
(украiнською та англiйською мовами)

 

Сусленський О. С. 
Праведники Бабиного Яру = The Righteous of Babyn Yar / Олександр Сусленський; худож.-оформлювач О. А. Гугалова. -Харкiв: Фолiо, 2016. -_735 с.: iл. -Укр. та англ. мовами.

Уроки Другої свiтової вiйни багато людей, незважаючи на смертельну небезпеку для їхнього життя, врятували тисячi принижених та переслiдуваних rромадян своеї країни - евреїв, яких нацистський режим прирiк на смерть тiльки за нацiональну приналежнiсть.

Таких людей нази­вають Праведниками.

Цього звания удостоенi 2515 громадян України. В нашiй країнi немає областi чи мiста, де 6 не жили такi люди.
Про них i розповiдає наша книжка.

До перелiку Праведникiв доданi iмена людей, якi отримали це звання пiсля 2008 року.